Bandbockning

Metallbearbetning

Av erfarenhet så kan man se att kompletta arbetsprocesser spar både tid och pengar. Inom metallindustrin så är det givetvis så att man gärna vill se sin komponent färdigställas på en plats. När man måste skicka den till olika verkstäder så kan detta bli både tidskrävande och dyrt. I Gnosjöregionen så har man löst detta problem genom täta sammarbeten och även genom att arbeta med teknik som gör det möjligt att klara av flera moment på en verkstad. Man kan till exempel få en komplett arbetsprocess med bandbockning där allting från rätt val av bandjärn till montering av färdig produkt ingår. Idag är allt möjligt, det gäller bara att vända sig till rätt företag för sin produktion.


Val av metall och eventuellt förarbete
Det första att tänka på är att använda sig av rätt material. Även om man har lång erfarenhet av att ta fram en viss detalj så kan det vara så att tekniken har utvecklats på ett sätt som gör att man skulle kunna tjäna på att byta till ett nytt metallmaterial eller kanske välja en viss typ av förarbete. En verkstad som erbjuder en komplett arbetsprocess med bandbockning kan alltid ge förslag och tala om vad man har att tjäna eller förlora på en viss typ av material. Om man känner sig osäker så kan man få hjälp med prototyptillverkning så att man rent praktiskt kan jämför skillnader och kanske välja att förändra arbetsprocessen för bättre resultat. Det kanske till och med visar sig att traditionell bockning inte alls är det bästa alternativet för den typ av produktion som man har behov av. Läs mer här


Fleroperationsmaskiner
Med fleroperationsmaskiner så får man en mycket effektiv tillverkning. Det är inte så länge sedan som bandbearbetning revolutionerades av de nya maskinerna som kunde så mycket mer än att böja och vinkla bandjärn. Numera så kan man alltså få in flera arbetsmoment i en produktion och det gör att man inte måste förbereda bandjärnet på samma sätt som förr med hål och annat som man kan göra direkt i bandbockningsmaskinen. Kunden kan helt enkelt tala om vad komponenten kommer att kräva och sedan programmeras bockningsmaskinen så att alla dessa arbetsmoment kommer med.


Montering och packning
När en del är klar så spottas den ur bandbockningsmaskinen och nu kan det vara så att man behöver efterbearbetning. En del som ska sitta utvändigt på en möbel kan ju behöva färg och någon form av extra ytbehandling för att bättre klara av slitage. Det här kan man också klara av på en allsidig verkstad där bandbockning är en del av en mycket större produktionslinje med maskiner och personal som har erfarenhet och kunskap inom metallbearbetning. När detaljen är klar för montering så kanske man rentav tar hand om detta på samma verkstad för att sedan skicka en färdig produkt till kunden.
Vill du annonsera här? Kontakta oss.

0371 webb & reklam AB
Burserydsvägen 38
333 32 Smålandsstenar
Telefon 0371-319 00