Bockning

Metallbearbetning

Bockning

När man ska ta fram en komponent av metall så behöver man ofta skära fram delen. I vissa fall så kan man ta fram metalldelen genom bockning vilket innebär att man pressar fram formen på de vikningar som delen ska ha. Det handlar alltså inte om avancerade mindre detaljer utan snarare om den typ av metallstycken som enbart ska böjas till för att bli färdiga för användning. Idag finns det lite olika metoder för att bocka material och dessa har sina för och nackdelar.

Fördelar med bockning
Om man ser generellt på tekniken som gör det möjligt att böja till metalldelar så har den många fördelar. Med bockning så slipper man ju skära eller sammanfoga olika material. Man får fram sin färdiga metalldel av ett enda stycke och detta spar på resurserna som man har till sin produktion. Dessutom är bockningen en metod som gör det möjligt att jobba med riktigt stora metallstycken som ska användas i industrin eller i byggen. Idag kan man även dra stor nytta av bockningsmetoder som är fullkomligt datoriserade och därmed ger möjlighet till en precision som med äldre metoder inte var möjlig.

Olika bockningsmetoder
Det finns många olika bockningsmetoder, till exempel dragbockning och kantpressning. Man använder sig av olika bockningsmetoder beroende på det material som ska böjas och den komponent som ska tas fram. En vanlig bockmetod är den som har en cnc-styrd process och som kallas för dragbockning. Den här metoden passar bra då man jobbar med att ta fram stora och medelstora serier. Cnc-tekniken är förenlig med automatisering så även om det krävs investeringar i verktyg så vinner man en hel del på den smidiga produktionsprocessen.

Då man jobbar med att ta fram enklare tvärsnitt och kraven på toleransen inte är så stora så kan man använda sig av rullbockning där investeringen i verktyg ofta är låg. En högre noggrannhet får man med sträckbockning som tänjer materialet över sträckgränsen. Med denna bockningsmetod så måste man dock räkna med större kostnader för verktygen. Med pressbockning så får man även höga kostnader för verktyg eftersom dessa är knutna till en specifik profil. Detta anses dock vara en metod som ger både noggrannhet och kostnadseffektivitet.

Stor produktion
Det kan vara mycket intressant att studera arbetsprocessen för olika bockningsmetoder. Att vika en stor metallbit är ingen enkel manuell process, men med hjälp av robotar och moderna pressar så får man utmärkta resultat på kort tid. En pressmaskin kan jobba med kantpressning upptill och nedtill eller enbart upptill. Man måste alltid tänka på att materialet rör sig en aning efter bockningen vilket kommer att påverka det slutliga resultatet. Med tanke på detta så kan den effektivaste bockningstekniken kräva lite mer investering i maskiner som klarar av att vika med precision och rätt kraft. För större produktioner så måste man även tänka på att jobba med en smidig robotlösning för att spara på kraft och tid.

Det finns många svenska plåtverkstäder som kan hjälpa till med bockning för olika syften. Det är viktigt att jobba med en verkstad där man har möjligheten att anpassa varje produktion och även beakta eventuella ytförändringar som kan uppstå då man viker och sträcker metallen.

 

 


Vill du synas här? Kontakta oss.

0371 webb & reklam AB
Dalhemsgatan 4
333 30 Smålandsstenar
Telefon 0371-319 00