Fräsning

Metallbearbetning

Fräsning

Inom metallarbetning så jobbar man numera med automatiska processer där maskinerna blivit alltmer avancerade. En lekman kan knappast se skillnad mellan en fräs och en svarv eftersom de moderna verktygen döljs bakom ett praktiskt chassi som skyddar både operatör och maskin. Med modern fräsning så kan man skära fram komponenter med exakthet och dessutom snabbt. Detta gör det möjligt för verkstäder att leverera både stort och smått, och att öka omsättningen med den maskinpark som finns.

Teori som blir till något praktiskt
Man skulle kunna beskriva arbetet med cnc-fräsning som teori som blir till något praktiskt. Mycket av jobbet handlar om att med hjälp av datorstyrning ställa in maskinen så att den kommer att producera rätt del. Detta kräver stor kunskap från operatörens sida och även en utmaning då man av olika anledningar får problem med maskinen. Idag är fräsning en mycket respekterad teknik som man till och med anordnar tävlingar för. Det fantastiska med den moderna fräsnings-tekniken är att en duktig operatör kan planera för en bit och sedan se att resultatet blir exakt ned till hundradels millimeter. Tekniken är mycket flexibel och därför ett välkommet inslag inom metallindustrin.

Dynamisk fräsning
Idag är det mycket vanligt med dynamisk fräsning. Med den här typen av frästeknik så minskar man på själva frästiden. Dessutom så ökar man livstiden på verktygen vilket givetvis leder till en produktion som kostar mindre på lång sikt. Med dynamisk fräsning så kan man mata in material med högre hastighet och själva beskärningen kan göras snabbare vilket leder till möjligheter med stora volymer på kort tid. Enkelt sagt så innebär denna teknik att man tar sig ner på djupet direkt istället för att jobba med fickor och spår. Detta leder till gynnsammare skärbetingelser vilket spar på verktygen.

En automatisk process
Dagens metallbearbetning har kommit mycket långt med hjälp av automatiserade processer. I och med att man kan ta fram en prototyp med exakta mått via ett datorprogram för att sedan överföra detta till praktik så får man fram delar som håller en mycket hög kvalitet. Detta är viktigt för industrin där man förlitar sig på massproduktion av komponenter som är exakta kopior. Det är också en fördel för de företag som erbjuder fräsningen eftersom de kan maximera sin kostnadseffektivitet och snabbt leverera denna höga kvalitet.

Stora krav
Man kan givetvis tala om hur lätt det är att jobba med svarvning och fräsning i dagens moderna verkstäder. Det man måste komma ihåg är att den nya tekniken för med sig nya krav. Detta både på material och på verkstäder. Idag måste en verkstad som erbjuder svarvning ha operatörer som klarar av den nya tekniken och som vet hur man går från teori till praktik. Felsökning är en stor del av arbetet och duktiga operatörer har förmågan att jobba med olika system och olika maskiner samtidigt så att man kan få fram en effektiv produktionslinje. Svenska moderna metallverkstäder jobbar i tätt samarbete med kunden för att komma fram till ett resultat som alla är nöjda med. Utvecklingen är spännande och även om det finns de som säger att man har nått det ultimata målet med dagens fräsningsteknik så finns det fortfarande mycket som kan utvecklas för framtidens metallbearbetning.

 


Vill du annonsera här? Kontakta oss.

0371 webb & reklam AB
Dalhemsgatan 4
333 30 Smålandsstenar
Telefon 0371-319 00