Gasskärning

Metallbearbetning

När väljer man gasskärning?

Inom metallindustrin hanterar man dagligen stora mängder material med hjälp av avancerade processer. Tekniker som utnyttjar de kemiska reaktioner som uppstår då metall utsätts för värme och andra ämnen har utvecklats för att på bästa sätt beskära och bearbeta komponenter som ska användas i allt från avancerade maskiner till möbler. Gasskärning är en av dessa metoder, och denna väljs i en rad olika fall då den är mycket flexibel och fungerar med majoriteten av metaller.

 

Gasskärning


Hur fungerar det?

För gasskärning behövs först och främst en typ av gas vilket vanligtvis är acetylen eller propan, men även naturgas eller vätgas kan användas. Bränngasen tillsammans med oxygen används sedan i skärbrännaren för att hetta upp metallen som ska beskäras. Vid tillräckligt hög temperatur tillförs sedan en ren oxygenstråle och denna reagerar metallen på, genom att smälta bort. Oxygenstrålen riktas genom olika munstycken så att en exakt stråle träffar arbetstycket, vilket gör att smältprocessen kontrolleras och koncenterars till den planerade skärlinjen. Det är alltså bara de delar av arbetsstycket som träffas av strålen som påverkas, och tack vare den exakta precisionen kan man uppnå exakt raka vinklar utan att området närmast strålen blir deformerade. Läs mer om skärande bearbetning här »Användningsområden

En av de stora fördelarna med denna teknik är att det fungerar på i stort sett alla metaller, och dessutom på olika tjocklekar. Allt från arbetsstycken på endast 0.5 millimeter till betydligt mer gedigna 2500 millimeter kan beskäras med samma exakta resultat. Dessutom ökas skärbrännarens flexibilitet tack vare att en rad olika munstycken kan användas beroende på vad som ska uppnås, samt vilken vinkel eller form som ska skäras ut. En annan stor fördel är priset. Det är kostnadseffektivt att använda gassärningen inom metallindustrin då det går att välja billiga gaser samt producera stora mängder komponenter för många syften. Det enda som metoden i sin originella form passar mindre väl för är rostfritt stål, men med kompletterande moment och skärmetoder går även detta.Effektivitet och säkerhet

Dagens industriverkstäder har utvecklat gasskärning till att bli en mycket modern teknik. Det finns naturligtvis även manuella skärbrännare men i stor utsträckning används numera istället automatiserade mosvarigheter samt robotar som kan göra jobbet snabbare och än mer exakt. Detta innebär inte bara att effektiviteten ökar utan även säkerheten, vilket är ännu en viktig faktor för goda resultat. Tack vare att minimera direkt mänsklig närvaro och förlita sig på maskinernas exakthet och industrirobotar kan än mer komplexa moment utföras, och större arbetsstycken hanteras vilket gör användningsområdet bredare. Samtidigt minimeras risken för skador, och dessutom kan slaggprodukter och rök snabbt ledas bort så att risken för att människor eller själva arbetsstyckena tar skada minimeras.
Vill du annonsera här? Kontakta oss.

0371 webb & reklam AB
Dalhemsgatan 4
333 30 Smålandsstenar
Telefon 0371-319 00