Gradsaxar

Värmebehandling

 

Fördelar med nya gradsaxar

 

Med gradsaxar kan man skära och klippa i metall på ett mycket effektivt vis och det särskilt om man använder sig av en ny maskin som har utvecklats för att erbjuda flera viktiga fördelar. Moderna industrimaskiner sparar på energi och de erbjuder hög noggrannhet vilket är viktigt då man är ute efter perfekta resultat, gång på gång.

 

Gradsaxar som är bra för operatören

Det är också viktigt att industrimaskiner utformas för att ge operatören en bättre arbetsplats. Nya gradsaxar har låg ljudvolym och detta får stor betydelse. Om man utsätts för oljud ofta och länge så kan det vara skadligt för hörseln och det här är något som operatörer på verkstäder är väl medvetna om. Maskiner som är tysta är en stor tillgång då de bidrar till bättre hälsa och en trevligare arbetsmiljö.

 

Enstaka detaljer eller volym

Med nyare gradsaxar så kan man även se att det blir möjligt att klippa stycken och enstaka detaljer såväl som att ta hand om större volymer. Det här leder till fin flexibilitet som många verkstäder har behov av. Då maskinen klipper på ett exakt vis och samtidigt jobbar snabbt så är man på kort tid klar även med en större produktion.

 

Mindre kompakta maskiner

Det är också en fördel med maskiner som inte tar så stor plats. Trots att maskinen ger samma fördelar i form av styrka som tidigare traditionella mekaniska maskiner har gjort så krävs det inte samma yta på golvet.

 

Mindre underhåll

Underhåll kostar pengar och därför så kan minskat underhåll ses som en fördel med nya gradsaxar som kommer med system som gör att det blir lättare att ta reda på vad som händer i maskinen och när man behöver serva.

 
Vill du annonsera här? Kontakta oss.

0371 webb & reklam AB
Dalhemsgatan 4
333 30 Smålandsstenar
Telefon 0371-319 00