Laserskärning

Metallbearbetning

Laserskärning

För effektiv metallbearbetning så behöver man bra maskinell utrustning såväl som god kunskap och erfarenhet. Bland de olika metoder för beskärning som finns så är laserskärning en av de allra bästa. Det finns många fördelar med att jobba med laser och ser man närmre på moderna maskiner så är det uppenbart att de erbjuder en kraft och effektivitet som är svår att slå. Det hela börjar dock på ritbordet och det är klart att man måste har en väl fungerande planering och ritning för att man ska få fram de bästa komponenterna med hjälp av laserteknik.

Hjälp med konstruktionsarbetet eller färdiga ritningar
Det är en fördel att kunna få hjälp med sin ritning av det företag som erbjuder metallbeskärning. Samtidigt så ska man kunna komma med en egen ritning och få precis laserbeskärning av den komponent som man vill ta fram. De bästa metallföretagen bör kunna vara flexibla med detta så att man blir bemött utefter de behov som föreligger. Med hjälp av avancerad datorteknik så kan man planera komponenten och programmera maskinerna som ska beskära så att man minimerar spill. Detta är mycket bra både för den som beställer och för det företag som tar fram delar med laserbeskärning.

Kvalitet och snabba leveranser
För att det ska bli möjligt med kvalitet och snabba leveranser så räcker det inte att man har modern datorteknik och de senaste laserbeskärarmaskinerna. Det måste även finnas gott med råmaterial på plats. Det här är något som man bör tänka på då man eftersöker ett företag som kan ta hand om produktion av större volymer inom en vettig tidsrymd. I vissa fall så kan det även vara av intresse att jobba med en verkstad där man har gott om rör och vkr-profiler så att produktionen inte råkar ut för förseningar på grund av brist på material.

En automatisk process
För att få ner kostnaderna för beskärning med laserteknik så gäller det att automatisera processen så gott det går. Nya lasermaskiner är anpassade till en automatisk process där metallstycken matas in för beskärning och där de färdiga delarna spottas ut för sortering utan att detta kräver något manuellt arbete. Detta leder till att laserbeskärarna kan arbeta utan avbrott i olika pass så att man kan få fram en maxvolym på kort tid.

Rörlaserskärning kan ses som en revolution inom bearbetningen av rör och långgods. Även detta råmaterial kan matas automatiskt in i maskinen där det kapas och behandlas för att få fram de färdiga komponenterna. Idag kan man jobba med 3D teknik och en precision som man tidigare bara har kunnat drömma om.

Beskärning av stora profiler
Det krävs förstås en mycket speciell maskinpark för att kunna beskära jumboprofiler och detta med 3D teknik. Idag kan man få tillgång till denna typ av laserskärning i Sverige och detta underlättar för de industriella behov som finns i landet. Numera så finns det svenska företag som kan erbjuda skärning i laser med en kapacitet på många ton per dag. Genom den avancerade datortekniken så kan man uppnå en exakthet och kostnadseffektivitet som alla inblandade är intresserade av.

 


Vill du annonsera här? Kontakta oss.

0371 webb & reklam AB
Burserydsvägen 38
333 32 Smålandsstenar
Telefon 0371-319 00