Värmebehandling

Värmebehandling
Olika former av värmebehandling

Idag jobbar metallverkstäder med formning av metaller som ska användas inom industri och näringsliv. Vi är numera så vana vid att kunna få exakthet i allt från skruvar till stänger att vi knappast funderar så mycket på hur det egentligen går till. I väldigt många fall så måste man använda sig av olika former av värmebehandling för att kunna skapa de metalldetaljer som man har behov av, och värmebehandlingen kan vara till för lite olika saker beroende på var i tillverkningsprocessen som man befinner sig. Dessutom så måste man inse att det numera finns en stor flexibilitet inom metallindustrin vilket innebär att man kan välja tillverkningsmetod i enlighet med det som kommer att bli kostnadseffektivt och ändå ge ett bra slutresultat.

 

Vad är vitsen med värmebehandling?
De flesta kan nog se framför sig traditionell gjutning av järn där man häller den smälta metallen i en form så att man får sin färdiga metalldetalj. Det är klart att nedsmältning av metaller fortfarande är en viktig form av värmebehandling som man använder sig av men vitsen med värmebehandlingen är inte alltid att skapa en massa som man kan forma. Ibland så värmer man för att kunna ändra metallens struktur för att på så vis göra den starkare och bättre motståndig mot saker som korrosion och andra former av slitning. Metallen kan ha inre spänningar som man måste få bort så att strukturen på föremålet blir bättre. Man kan också värmebehandla för att kunna tänja metallen eller för att fortsatta förändra mekaniska egenskaper som kommer att bli viktiga då man vill ha en slutprodukt som är fin att se på och som är slitstark.

 

Stålet
Stålet är otroligt viktigt inom utveckling av metallkomponenter och stål är egentligen bara en slags legering av järn och kol. Numera så är vi vana vid det rostfria stålet som kom till av en tillfällighet då Harry Brearly upptäckte att några av de metallbitar som låg som skräp bakom hans verkstad inte rostade. Genom att tillsätta olika former av legeringselement så får man nya egenskaper som kan ha med utseende att göra. Man jobbar med legeringsämnen just för att påverka hur stålet kommer att reagera på värme vilket vidare påverkar vad man kan tillverka med det. Man kan säga att det termiska beteendet som stål uppvisar kommer att vara det allra viktigaste för alla former av värmebehandlingar. Det här är något som man måste ha kunskap om och förstå för att kunna jobba på rätt sätt.

 

3 viktiga områden
När man talar om värmebehandlingsmetoder så brukar man dela upp dessa i tre olika områden. Dels så talar man om behandlingar som är mjukgörande. Precis som det låter så handlar dessa om att man vill göra stålet mjukare och lättare att hantera och forma. Det här är inte något som man alltid behöver det finns ju tekniker som kallbockning där man kan böja och forma stålet utan värme men många gånger så kan man vara ute efter att förändra kornstorleken i materialet och se till att det blir lättare att vidare forma och hantera.

Värmen kan också användas för att öka på hårdheten och det här gör man till exempel med hjälp av härdning. Mot slutet av en tillverkningsprocess så kan man härda ytan för att den ska lämpa sig bättre för användning då ståldetaljen är klar och ingår som en del av en produkt eller används som ett verktyg i en maskin. Det tredje området handlar också ofta om ytan och då kan man använda sig av termokemisk behandling för att få en viss yta på stålet.

 

Välja rätt tillverkningsprocess
Hur ska man då välja rätt tillverkningsprocess? Det går ju att påverka stålets yta och karaktär med olika former av värmebehandling och en del av dessa kostar mer än andra. Det bästa är att diskutera saken med en kunnig verkstad som kan se närmre på den detalj som man vill ta fram. Genom att se på den kvalitet som man vill uppnå och även den form som krävs så kan man komma fram till den produktionsteknik som kommer att kosta minst men ge bäst resultat så att man får en produktion som är hållbar. Det är viktigt att vända sig till en metallverkstad som är flexibel och mycket kunnig så att man verkligen får ett urval av tillverkningsprocesser och därmed kan välja den som kommer att passa det egna projektet allra bäst.Här får du fler tips om värmebehandling.
Vill du annonsera här? Kontakta oss.

0371 webb & reklam AB
Burserydsvägen 38
333 32 Smålandsstenar
Telefon 0371-319 00